లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

 • CatchBEST Jelly4 MU3L4K3M(AGYYO) 4K USB3.0 లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

  CatchBEST Jelly4 MU3L4K3M(AGYYO) 4K USB3.0 లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

  Jelly4 సిరీస్ USB 3.0 లైన్ స్కాన్ పారిశ్రామిక కెమెరాలు ముఖ్యంగా అధిక వేగం మరియు అధిక చిత్ర నాణ్యత రెండూ అవసరమయ్యే అప్లికేషన్‌లకు బాగా సరిపోతాయి.మేము 2048 (2K) మరియు 4096 (4K) పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌లతో అధిక-పనితీరు గల లైన్ స్కాన్ కెమెరాలను అందిస్తున్నాము.2K మరియు 4K కోసం మోనోక్రోమ్, 2K కోసం రంగు వెర్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

 • CatchBEST Jelly4 MU3L2K7M(AGYYO) 2K మోనో USB3.0 లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

  CatchBEST Jelly4 MU3L2K7M(AGYYO) 2K మోనో USB3.0 లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

  Jelly4 సిరీస్ USB 3.0 లైన్ స్కాన్ పారిశ్రామిక కెమెరాలు ముఖ్యంగా అధిక వేగం మరియు అధిక చిత్ర నాణ్యత రెండూ అవసరమయ్యే అప్లికేషన్‌లకు బాగా సరిపోతాయి.మేము 2048 (2K) మరియు 4096 (4K) పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌లతో అధిక-పనితీరు గల లైన్ స్కాన్ కెమెరాలను అందిస్తున్నాము.2K మరియు 4K కోసం మోనోక్రోమ్, 2K కోసం రంగు వెర్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.

 • CatchBEST Jelly4 MU3L2K7C(AGYYO) 2K కలర్ USB3.0 లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

  CatchBEST Jelly4 MU3L2K7C(AGYYO) 2K కలర్ USB3.0 లైన్ స్కాన్ ఇండస్ట్రియల్ కెమెరా

  Jelly4 సిరీస్ USB 3.0 లైన్ స్కాన్ పారిశ్రామిక కెమెరాలు ముఖ్యంగా అధిక వేగం మరియు అధిక చిత్ర నాణ్యత రెండూ అవసరమయ్యే అప్లికేషన్‌లకు బాగా సరిపోతాయి.మేము 2048 (2K) మరియు 4096 (4K) పిక్సెల్‌ల రిజల్యూషన్‌లతో అధిక-పనితీరు గల లైన్ స్కాన్ కెమెరాలను అందిస్తున్నాము.2K మరియు 4K కోసం మోనోక్రోమ్, 2K కోసం రంగు వెర్షన్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి.